ATENCION!! Eres profesor TIC?. Quieres publicar tus artículos u ejercicios. ünete a nuestra plantilla! AQUI

viernes, 11 de abril de 2014

As empresas galegas de 10 ou máis traballadores á cabeza do Estado no uso do software libreTres de cada catro empresas de Galicia con 10 ou máis asalariados emprega sistemas operativos libres, 3,9 puntos por riba da media estatal, mentres que nas microempresas a porcentaxe sitúase nun 44,3%. Os programas libres con maior implantación son os navegadores de internet e as aplicacións ofimáticas. En canto ás empresas informáticas, máis do 84% empregan este tipo de software. No último ano incrementouse en máis de 5 puntos a porcentaxe de empresas informáticas que venden servidores de correo, sistemas de xestión de bases de datos e sistemas operativos libres. As empresas informáticas galegas perciben o software libre como un posible nicho de mercado e máis da metade considera que a súa tendencia o mercado será expansiva.

Tres de cada catro empresas de Galicia con 10 ou máis asalariados emprega software libre, 3,4 puntos por riba da media estatal, o que sitúa a Galicia no primeiro posto das Comunidades Autónomas neste ránking. No caso das  microempresas a porcentaxe sitúase nun 44,3%.
Son datos recollidos nos dous estudos sobre “O uso de Software libre nas empresas e no sector TIC de Galicia. Ano 2013”, publicados hoxe polo Observatorio da Sociedade da Información e a Modernización de Galicia (OSIMGA), adscrito á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega). Estes estudos responden tamén aos compromisos asumidos no marco das actuacións de impulso do Software libre que se establecen no Plan de Acción Software Libre 2013.
No caso específico do sector TIC galego, o estudo sinala que o 84,2% das empresas informáticas empregan software libre, experimentando un crecemento de 2,2 puntos porcentuais respecto ao ano anterior.
As microempresas informáticas galegas rexistran porcentaxes lixeiramente superiores ás empresas de maior tamaño no uso do Software libre (84,5% no tramo de asalariados de 0 a 2 empregados/as, 85,2% no estrato de 3 a 9 empregados/as e 82,1% nas empresas de 10 e máis asalariados/as), rompendo así a tendencia que se observa nos indicadores de uso xeral das TIC
Os datos dos estudos amosan tamén que as empresas informáticas empregan software libre de xeito máis xeneralizado, pasando de usalo en menos da metade dos seus equipos ao usalo no 73,6% dos ordenadores de usuario e no 65,6% dos servidores.
Tipoloxía de software empregado
Os programas libres con maior implantación nas empresas galegas de máis de 10 empregados son os navegadores de internet (71,4%) e as aplicacións ofimáticas (54,3%). O 34,6% empregan tamén sistemas operativos libres. Estes datos de uso sitúan Galicia nos primeiros postos do ranking entre as comunidades autónomas, sendo a 3ª no uso de navegadores libres, a 5ª nas suites ofimáticas libres e a 6ª no uso de sistemas operativos libres.
Se analizamos o tipo de aplicativos máis empregados podemos concluír que cada vez máis empresas confían en solucións libres para navegación, ofimática, correo ... pero continúan a empregar tamén solucións privativas para outras áreas.
As empresas informáticas galegas como provedoras de solucións TIC
Entre as empresas informáticas galegas que se adican á venta de software, máis da metade (50,9%) ofertan produtos de software libre aos seus clientes. O principal tipo de solución ofertada en software libre é o “Sistema de xestión de bases de datos” (29,6%) mentres que no caso do software privativo é o “software de seguridade” (55,3%)
Cabe salientar que a porcentaxe de empresas informáticas galegas que venden aplicacións para o e-Commerce é superior en Software libre (18,3%) que en privativo (17,8%)
Constátase unha evolución dos produtos de software libre ofertados no último ano, cun Incremento de máis de 5 puntos porcentuais na porcentaxe de empresas informáticas que venden Servidores de correo libres, Sistemas de xestión de bases de datos libres e Sistemas operativos libres.
O grao de satisfacción, tanto no uso do software Libre como no do software privativo, mantense en valores semellantes ao 2012, obtendo unha puntuación media de notable. 
O software libre, un nicho de mercado para o sector TIC galego
As empresas informáticas galegas percibe o software libre como un posible nicho de mercado e máis da metade das empresas deste ámbito (51,4%) considera que a tendencia do mercado dos software libre será expansiva. Ademais, entre as empresas informáticas que aínda non ofertan produtos en software Libre, un 8,3% delas afirma que, antes de dous anos, ofertarán este tipo de software.
As empresas informáticas galegas seguen a apostar pola formación en software libre. Un 34,3% das empresas informáticas facilitaron formación en Software libre ao seu persoal técnico, cun aumento de 11,3 puntos porcentuais no último ano. No caso do persoal usuario, a porcentaxe sitúase nun 20,9%, experimentando un incremento de 8,9 puntos.
Todos os informes e documentos do OSIMGA distribúense libremente na Rede baixo licenza Creative commons e están dispoñibles na web do Observatorio:  www.osimga.org


No hay comentarios :

Publicar un comentario

Designed By
Diseño tic galicia